Norsk sykkelrittforening ble stiftet 11. april 2016.

Foreningen er registrert i frivillighetsregisteret og har org nr: 917067708

Leder: Arild Salte

Kontakt: e-post eller mobil: 990 06 363

Norsk Sykkelrittforening er en ideell interesseorganisasjon for arrangører av sykkelritt i Norge med et ikke-kommersielt formål.

Sykkelritt er i denne sammenheng det som normalt kalles turritt.

NSF skal arbeide for å gi medlemmene best mulige rammebetingelser og bidra til utvikling av sykkelritt og gjennom dette arbeidet ivareta medlemmene felles interesser.

NSF skal være et innovativt kompetansesenter og være sentral i arbeidet for vekst og fremgang for sykkelritt i Norge.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Turritt er et tilbud til bredden og for alle sykkelinteresserte uansett nivå, og hovedformålet er å inspirere til mosjon og trening. En ønsker å tilby en konkurranselignende opplevelse for alle deltakere, uavhengig av ferdighetsnivå, som samtidig kan fungere som en rekrutteringport for de som ønsker å delta i konkurranser på et høyere nivå. Rittene kjennetegnes ved at deltagerne spenner over et stort spekter i alder og fart. Her er unge og gamle og raske og langsomme ryttere i skjønn forening.

Gjennom turrittet ønsker vi å skape et inkluderende og engasjerende miljø der syklister kan utfordre seg selv og oppleve mestring. Vi legger vekt på å tilrettelegge rittene på en måte som passer for både nybegynnere og erfarne ryttere, og oppfordrer til gjensidig respekt og fair play blant deltakerne.

Ambisjonen er å bidra til økt engasjement og interesse for sykling, samt å stimulere til bedre folkehelse gjennom en aktiv og sunn livsstil blant deltakerne.

Arrangørene av turritt oppfordres til å legge til rette for parasykling og til å inkludere barn og unge der det er mulig.